European Union

Wirtualny asystent pozyskujący automatycznie wiedzę z dużych zbiorów dokumentów – BigData Chatbot

Celem projektu jest opracowanie metod i technik automatyzujących oraz algorytmu pozyskiwania wiedzy z dużych zbiorów dokumentów w firmach, takich jak regulaminy, procedury, umowy, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, dokumentacja techniczna projektów informatycznych, wykorzystując metody inteligentnego przetwarzania danych oraz sztucznej inteligencji. Korzystając z wydobytej wiedzy możliwym będzie udzielanie odpowiedzi na konkretne pytania. Pytania oraz odpowiedzi będą przesyłane poprzez interfejs chatbota. Rozmowa z chatbotem będzie mogła mieć formę zbliżoną do rozmowy z człowiekiem. Nie będzie to zatem wyłącznie system wyszukiwania informacji, który zwraca fragmenty dokumentów bazując na podanych słowach kluczowych. Proponowany projekt zawierać będzie metody eksploracji tekstu w celu wykrycia wiedzy z dokumentów tekstowych, a proces pozyskiwania pytań od użytkowników oraz zwracania odpowiedzi będzie przypominać naturalną rozmowę.

image (35)

Promocja produktu CodeAll – narzędzia do nauki programowania z wykorzystaniem chatbota i czujników IoT

Proponowany projekt o nazwie CodeAll jest narzędziem, które uczy programować i pomaga rozwinąć myślenie algorytmiczne poprzez tworzenie inteligentnego otoczenia za pomocą czujników Internetu Rzeczy. Pozwala np. na stworzenie czujnika parkowania w samochodzie, inteligentnej lodówki, włączenia światła na klaśnięcie lub stworzenia alarmu antywłamaniowego. Nauka prowadzona jest przez inteligentnego asystenta (chatbota) wspomaganego sztuczną inteligencją. Chatbot monitoruje proces programowania i udziela wskazówek, które pomagają użytkownikowi w tworzeniu nowych programów.

Celem niniejszego projektu jest promocja produktu CodeAll na rynkach Zatoki Perskiej, w szczególności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Planowany jest udział w wydarzeniach targowych:
– Gitex: targi w Dubaju dedykowane innowacjom w branży IT
– Gess: targi w Dubaju dedykowane innowacjom w branży edukacyjnej

Ponadto planowana jest realizacja misji wyjazdaowej do Dubaju na Polsko-Emirackie Forum Gospodarcze. W programie Forum zaplanowano m.in. podpisanie umów dwustronnych, panele biznesowe, sesje biznesowe B2B.
Głównym celem Forum będzie promocja wzajemnych kontaktów gospodarczych, prezentacja polskich doświadczeń i potencjału w dziedzinie eksportu produktów i usług, jak również zapewnienie możliwości nawiązania współpracy z partnerami gospodarczymi z krajów Zatoki Perskiej.

image (35)

Badanie efektywności innowacyjnych metod nauczania programowania przez Internet

Expansio Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Badanie efektywności innowacyjnych metod nauczania programowania przez Internet”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań pozwalających na weryfikację innowacyjnej metody nauczania programowania przez Internet. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań umożliwiających weryfikację metody nauczania programowania przez Internet. Głównym wymaganiem wobec proponowanej metody jest jej wysoka atrakcyjność wśród uczniów (aby była także sposobem walki wobec powszechnego uzależnienia od gier) oraz wysoki stopień zapamiętywania przez uczniów materiału. Badania będą podstawą do późniejszego rozwoju platformy internetowej służącej do uczenia programowania.

Całkowita wartość projektu: 179 117,37 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 132 655,20 zł

znaki_UE

Innowacyjne narzędzie do nauki programowania z wykorzystaniem czujników Internetu Rzeczy

Expansio Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjne narzędzie do nauki programowania z wykorzystaniem czujników Internetu Rzeczy”

Celem projektu jest realizacja prac badawczo-rozwojowych prowadzących do powstania innowacyjnego narzędzia do nauki programowania dla uczniów.

Całkowita wartość projektu: 2 225 403,38 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 563 629,11 zł

FE_POIR_poziom_pl

ICT for Education, Training & Skills Development

We have been invited to the ICT for Education, Training & Skills Development fairs in the capital of Rwanda – Kigali. They took place on September 26-28, 2018. During the fairs our company had the opportunity to present our services and products at the Wielkopolska brand stand, together with other companies and Universities from the Wielkopolska region. The undertaking was implemented as part of a non-competitive project “Gospodarna Wielkopolska” co-financed from the resources of the Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Measure 1.4: Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2: Economic promotion of the region.

The Codeall project has been presented at the fairs. It is a tool for learning programming using the Internet of Things sensors and intelligent chatbot, which qualified, among others to the Swiss Kickstart acceleration program, to the Google Launchpad Start acceleration program, won the first place in the Edulab program and received over 1,5 million PLN support from the National Center for Research and Development.

 

We did not know what to expect while flying here. Only 24 years ago, genocide took place in Rwanda. It was caused by the riots between two groups of the population – Tutsi and Hutu – over one million people died in just 100 days, and more than two million fled to neighboring countries.

 

Today Rwanda is called the Switzerland of Africa. The country is developing very fast, it is very friendly to entrepreneurs. The Poles living here say that by comparing the ease of running a business in Rwanda with other African countries, it can be said that it is heaven and the earth. The country is very safe (although on the streets armed soldiers can be seen from time to time – maybe that is why it is safe), the level of corruption is very low, official matters are easily dealt with. Many foreign companies invest huge amounts of money here in business – including Poles. Visiting the industrial zone, we got to the newly opened Volkswagen factory.

The country is very green, it cares about ecology (e.g. it is forbidden to bring and use plastic bags), and people are very friendly. The official languages ​​are French and English. Rwanda has the same time zone as Poland, which definitely facilitates business.

 

Of course, there are trivial problems. I went to the printing house yesterday evening, but the owner was not able to carry out the order because the electricity was turned off. Fortunately, he quickly organized himself, went to a different place and after two hours he delivered me ready prints straight to the hotel.

 

Today we are after the first day of the conference. Companies from Germany, Finland, Great Britain and many others have their stands here. Rwanda is a poor country compared to the European countries but is developing fast. Education is one of the government’s priorities.

znaki_UE

POWERGEN Africa

We have been invited to the POWERGEN Africa fairs in Capetown in the Republic of South Africa. They took place on May 14-16, 2019. During the fairs our company had the opportunity to present the services and products at the Wielkopolska brand stand, together with other companies and Universities from the Wielkopolska region. The undertaking was implemented as part of a non-competitive project “Gospodarna Wielkopolska” co-financed from the resources of the Wielkopolska Regional Operational Program for 2014-2020, Measure 1.4: Internationalization of the regional economy, Sub-measure 1.4.2: Economic promotion of the region.

Link to the details on the webpage of the Marshal Office: http://iw.org.pl/nabor-wystawa-marki-wielkopolska-powergen-africa-kapsztad-rpa-14-16-maja-2019-r/

znaki_UE

GITEX GLOBAL 2022

W dniach od 10 do 14 października 2022 r. braliśmy udział w targach GITEX GLOBAL w Dubaju (ZEA) na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego.

Targi GITEX są światową sceną innowacji, gdzie prezentują się liderzy oraz startupy z branży IT i nowych technologii. W międzynarodowych rankingach impreza lokuje się na wysokiej pozycji – na podstawie poprzednich edycji skupia ok. 4 700 wystawców oraz ponad 100 000 odwiedzających. Tematyka targów jest szeroka, dotyczy między innymi rozwiązań ICT, AI, 5G, chmury, BigData, cyberbezpieczeństwa, Blockchain, obliczeń kwantowych, immersyjnego marketingu i Fintech. Wielkopolskie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników targów.

Udział w targach został zrealizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

znaki_UE